Prerušenie dodávky el. energie v uvedených lokalitách.

13.01.2022 11.01.2022 v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, Dňa 3.2.2022 v čase od 7,30 – 15,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Jesenského 1077/20 V.Okružná 1310/19 V.Okružná 1075/28,1 J.Kalinčiaka 92/18 PK – Orolská Dňa 3.2.2022 v čase od 7,30 – 15,30 hod bude prerušená dodávka TÚV + ÚK z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Bytterm : V.Okružná 1075/1 NP: Krajský Súd Orolska Dňa 4.2.2022 v čase od 7,30 – 16,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. A.Bernoláka 2135/3,5,7,9,11 V. Okružná 2135/72 A.Bernoláka 2137/15,17,19 A.Bernoláka 2136/11,13 A.Bernoláka 2134/74,76,78 V.Spanyola 2127/10 V.Spanyola 2128/8 V.Spanyola 2125/14 V.Okružná 2130/86,88 V. Spanyola 2124/18,20 VS : B1 Bulvár Dňa 4.2.2022 v čase od 7,30 – 16,30 hod bude prerušená dodávka TÚV + ÚK z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Bytterm : A.Bernoláka 2137/15-20 A.Bernoláka 2136/11,13 A.Bernoláka 2135/3,5,7,9,11 V.Okružná 2134/74,76,78 V.Okružná 2130/86,88 V.Spanyola 2128/8 V.Spanyola 2124/18,20 J.Fándlyho 2138/16,18 J.Fándlyho 2161/12 – 8 J.Fándlyho 2160/2,4 Rovnianková 2157/5 Rovnianková 2139/14 Rovnianková 2159/6 OSBD : Hronského 2149/10 Hronského 2150/6 V.Okružná 2133/80 V.Okružná 2131/84 V.Spanyola 2123/22,24 NP : Detské jasle V.Okružná Zberňa šatstva V.Okružná Klotton Marián Vedúci energetik « Naspäť

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac