Prerušenie dodávky el. energie v uvedených lokalitách

13.01.2022 13.01.2022 v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, Dňa 10.2.2022 v čase od 7,30 – 15,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Platanová 3225/1,2,3,4 Platanová 3286/25,27 VS 6 Solinky Dňa 10.2.2022 v čase od 7,30 – 15,30 hod bude prerušená dodávka TÚV + ÚK z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Bytterm : Borová 3205/31 Jaseňová 3219/4 Jaseňová 3221/24-30 Jaseňová 3223/32-36 Platanová 3286/25-27 OSBD : Borová 3203/29 Borová 3204/30 Jaseňová 3218/2 Jaseňová 3220/6-22 Jaseňová 3224/38-46 Platanová 3287/28-31 VS – 6 Solinky Dňa 11.2.2022 v čase od 7,30 – 15,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Borová 3205/31 Borová 3219/4 VS 4 Solinky Dňa 11.2.2022 v čase od 7,30 – 15,30 hod bude prerušená dodávka TÚV + ÚK z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. OSBD : Borová 3176/2-8 Borová 3177/9-11 Borová 3178/12-18 Borová 3179/22-25 Borová 3345/37-41 Borová 3145/33-35 + NP Obchody NP : OSBD COOP Jednota Klotton Marián Vedúci energetik « Naspäť

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac