Prerušenie dodávky el energie.

04.04.2022

                                                                                                                            01.04.2022

 

 

 

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

oznamujeme,

 

Dňa 27.04.2022 v čase od 7,30 – 15,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Hlinská 1636/35-39

Ružová 1638/36-42

VS – 05 Hliny

 

Dňa 27.04.2022 v čase od 7,30 – 15,30 hod bude prerušená dodávka TÚV  + ÚK  z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Bytterm :  Hlinskaá 1636/35-39

                   Ružová 1638/36-42

                   Hečková 2534/18-32

 

OSBD : Hlinská 2424/26-32

             Ružová 2425/34-40

 

NP: NKS

       Pema (obchod)

       MŠ V. Javorku

       Hotel Galileo

 

 

 

 

 

 

 

Klotton Marián

Vedúci energetik

 

« Naspäť

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac