Prerušenie dodávky el. energie 28.06.2022 v čase od 7,30 – 16,30 hod..

14.06.2022

 

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

oznamujeme,

 

Dňa 28.06.2022 v čase od 7,30 – 16,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Dobšinského 1598/12,13,14,15,16

Vansovej 1600/1,2,3,4,5

VS 5 Vlčince

 

Dňa 28.06.2022 v čase od 7,30 – 16,30 hod bude prerušená dodávka TÚV    z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Bytterm : Dobšinského 1598/12-16

                  Dobšinského 1605/1-6

                  Vansovej 1600/1-5  

                  B.S.Timravy 950/11-15

 

OSBD :     B.S.Timravy 948/1-6

                 B.S.Timravy 949/7-10

                 Záborského 1686/1-5

                 Dobšinského 1615/7-11

                 Dobšinského 1599/17-22

  

NP:    Libex, Lekáreň

 

Klotton Marián

Vedúci energetik

« Naspäť

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac