Prerušenie dodávky el. energie 25.07.2022 v čase od 10,30 – 16,30 hod.

27.06.2022

                                                                                                                            23.06.2022

 

 

 

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

oznamujeme,

 

dňa 25.07.2022 v čase od 10,30 – 16,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

M.R.Štefánika 846/63,65

M.R.Štefánika 845/59,61

PK M.R.Štefánika 845

 

Dňa 25.07.2022 v čase od 10,30 – 16,30 hod bude prerušená dodávka TÚV    z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Bytterm : M.R.Štefánika 845/59,61

 

 

 

 

 

 

 

 

Klotton Marián

Vedúci energetik

« Naspäť

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac