Prerušenie dodávky el energie 26.07.2022 v čase od 10,30 – 16,30 hod

01.07.2022

                                                                                                                            30.06.2022

 

 

 

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

oznamujeme,

 

Dňa 26.07.2022 v čase od 10,30 – 16,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

M.R.Štefanika 901

M.R.Štefanika 899

M.R.Štefanika 900

M.R.Štefanika 834

M.R.Štefanika 830

M.R.Štefanika 897

M.R.Štefanika 831

M.R.Štefanika 893

M.R.Štefanika 832

M.R.Štefanika 892

J.Milca 737

Dlabačová 902

1.Mája 735

Republiky 1004

1.Mája 834

1.Mája 1014

Moyzesová  905

Moyzesová 906

Moyzesová 907

Moyzesová 908

PK M.R.Štefanika 901

PK 1.Mája 834/22

PK 1.Mája 833

PK Dlabača 10

 

Dňa 26.07.2022 v čase od 10,30 – 16,30 hod bude prerušená dodávka TÚV    z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Bytterm : M.R.Štefánika  900 , 901 , 899 , 831 , 898 , 987 , 830

                 Republiky  1004 , 1005 , 1031 , 1032 , 1033

                

 

 D.Dlabača  902

 1.Mája   833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klotton Marián

Vedúci energetik

« Naspäť

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac