Prerušenie dodávky el energie 3. a 10.10.2022

22.09.2022

  

 

 

                                                                                                                           10.09.2022

 

 

 

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

oznamujeme,

 

Dňa 10.10.2022 v čase od 07,30 – 16,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Gaštanová 3077/17-27

Javorová  3073/14,15,16

Gaštanová 3087/39

Borová 3175/1

Borová 3295/36

SS 1 Solinky VS

 

Dňa 03.10.2022 v čase od 07,30 – 16,30 hod bude prerušená dodávka TÚV    z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Bytterm : Gaštanová 3073/14-16        3077/15-27            3075/7-11

                  Smreková 3090/1

 

OSBD:  Javorová 3071/4-6         3070/1-3           3074/1-5       3072/7-13

             Gaštanová 3079/6-10          3080/12-18           3081/20-24           3082/26-30             3083/32-44

 

NP:    Materská škola Gaštanová

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Klotton Marián

Vedúci energetik

 

« Naspäť

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac