30 rokov s vami

Spoločnosť BYTTERM, a.s. si v roku 2023 pripomína okrúhle 30. výročie svojej existencie.

Jej založenie sa datuje ku dňu 1.4.1993.

 
Vznikla ako jeden z  mála projektov vytvárania zamestnaneckých akciových spoločností v  Slovenskej republike. Spoločnosť založilo 117 akcionárov zamestnancov spolu s  Mestom Žilina. Zakladateľom a  zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti bol v tom období Mgr. Ján Belaník. Spoločnosť vznikla zlúčením bývalého Podniku bytového hospodárstva Žilina a  časti podniku Obnova. História BYTTERMu siaha však hlbšie do minulosti cez jeho predchodcov.

Prvopočiatky existencie sú zdokumentované od 50-tych rokov minulého storočia cez činnosť pôvodných miestnych samospráv, ktoré vznikali pri výstavbe bytových domov.

Po roku 1970 vznikol Okresný bytový podnik Žilina, ktorý zlúčil do jedného podniku činnosť bývalých domových samospráv v Žiline, Bytči,  Rajci a Lietavskej Lúčke.

V  roku 1986 vznikol Podnik bytového hospodárstva v  Žiline rozdelením Okresného bytového podniku na samostatné mestské bytové podniky. Prevádzkoval okrem správy a údržby bytového fondu aj vlastné energetické zariadenia – výmenníkové stanice, plynové kotolne a kotolne na tuhé palivo. V roku 1989 Podnik bytového hospodárstva v  Žiline bol štátnym podnikom, mal vspráve 8688 bytov a 376 nebytových jednotiek.

Po roku 1990 boli v rámci reštitúcií domy v Starom meste vrátené pôvodným majiteľom a  následne začal proces odkúpenia štátnych bytov do vlastníctva občanov – ich pôvodných majiteľov.

V roku 1993 prebrala štafetu bývalých štátnych bytov zamestnanecká akciová spoločnosť Bytterm v spolupráci s Mestom Žilina, budovaná na divíznom princípe. Divízie nadviazali na činnosti podniku bytového hospodárstva Žilina a podniku Obnova. V roku 2001 ukončila prevádzku divízie Drevovýroby a od roku 2002 začala intenzívne modernizovať technológie v tepelnom hospodárstve. V roku 2006 začala éra komplexnej obnovy bytových domov s výhodnými podmienkami financovania cez Štátny fond rozvoja bývania.


V súčasnosti spoločnosť Bytterm vykonáva činnosť s piatimi divíziami so 170 zamestnancami:
 

 • Divízia správy majetku zabezpečuje správu vo viac ako 11500 bytoch a 1100 nebytových priestorov a garáží.
   
 • Divízia tepelného hospodárstva vyrába a dodáva teplo a teplú vodu do 21 700 bytov a do takmer 200 nebytových objektov v Meste Žilina (predškolské zariadenia, obchodné a administratívne priestory).
   
 • Divízia výroby a služieb realizuje komplexnú obnovu a údržbu bytového a  nebytového fondu, budovanie a  výmenu tepelných zariadení a zároveň ich následný servis.
   
 • Ekonomická divízia zastrešuje komplexnú ekonomickú činnosť pre všetky divízie.
   
   
 • Akciová spoločnosť zabezpečuje inžiniersku a  investičnú činnosť, kontrolu formou revízií výhradných technických zariadení a podpornú starostlivosť v informačných technológiách a dopravnej mechanizácie spoločnosti.
   

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac