Výmena rozvodov

 
Výmena spoločných rozvodov bola zrealizovaná v sume 4 353 666,20  € v 31 bytových domoch. Následne sa pripravuje realizácia takejto investície v 11 bytových domoch v sume cca 2 042 867,74  €.

Pri komplexnej obnove bytového domu by vlastníci bytov nemali zabúdať na technické zariadenia budov a  nečakať preto na havárie rozvodov a škôd z nich plynúce, ale je potrebné zahrnúť aj tieto práce do komplexnej obnovy bytového domu.

Potrubia stúpačiek v panelových bytových domoch a domoch starších ako 30 rokov sa dostávajú na hranicu svojej životnosti. Prípadné opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém neriešia, len ho posúvajú  do budúcnosti. Havárie potrubí môžu spôsobiť škody na majetku.

V bytových domoch je potrebná rekonštrukcia existujúcich rozvodov:

rekonštrukcia spoločných zvislých rozvodov v inštalačných šachtách (bytové jadrá),

rekonštrukcia ležatých rozvodov v suteréne objektu

Ideálne je vykonať komplexnú rekonštrukciu rozvodov v bytovom dome, pretože iba výmena komplexných  rozvodov môže riešiť  odstránenie problémov, prípadných havárií a nedostatky dodávky studenej vody (SV) a teplej úžitkovej vody (TÚV) pre bytové jednotky. Všetky potrubia v objekte boli pri výstavbe BD realizované v rovnakom čase, sú teda rovnako staré a ich životnosť je na rovnakej úrovni v celom bytovom dome.

Preto sa výmena stúpačiek  v bytových domoch zaradila medzi ďalšie možné investície, ktoré je možné realizovať cez úver zo ŠFRB.

 

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac