Zákaznícke centrum

Prostredníctvom nového zákazníckeho centra budete môcť vybaviť všetky svoje požiadavky, žiadosti či sťažnosti na jednom mieste. Veríme, že nové zákaznícke centrum bude prinášať jednoduchšiu komunikáciu a zvyšovať úroveň poskytovania služieb výkonu správy bytov a nebytových priestorov.

Snažíme sa rozšíriť kvalitu poskytovaných služieb a odborného poradenstva. Záleží nám na tom, aby sme boli vaším partnerom pre spokojné bývanie.
 

Čo všetko vybavíte na zákazníckom centre?

 • výpočet a zmeny výšky predpisu preddavkov
 • informácie o evidencii platieb a ročnom vyúčtovaní
 • prepis bytov a nebytových priestorov pri zmene vlastníctva
 • informácie o nedoplatkoch
 • informácie o obnove a opravách bytových domov
 • evidencia a zabezpečovanie opráv a údržby BD
 • príprava schôdzí a hlasovaní v bytových domoch
 • zmluvné zabezpečenie dodávky služieb
 • evidencia bytových meradiel SV, TÚV a ÚK
 • poradenstvo k úverom zo ŠFRB
   

Možnosti platby za byty, nebytové priestory a garáže  v osobnom vlastníctve:

Hotovostné:

 • pokladňa Bytterm a.s.
 • platba poštovou poukážkou na Slovenskej pošte
 • pobočka VÚB a.s.

Bezhotovostné:

 • trvalý platobný príkaz
 • inkasný príkaz (povolenie Mandát na SEPA inkaso je potrebné zriadiť na oddelení predpisu nájomného)
 • jednorazový platobný príkaz

 

Pri platbe poštovou poukážkou, na pobočke VÚB a.s. a  pri bezhotovostných spôsoboch je nutné dodržať správne číslo bankového účtu domu a variabilný symbol. Tieto informácie sú súčasťou každého Evidenčného listu pre výpočet úhrady za užívanie bytu, NP alebo garáže.

Z dôvodu ochrany osobných údajov vlastníkov bytov a nebytových priestorov ( NP ) Vás žiadame pri hotovostnej platbe za užívanie bytu alebo NP oznámiť pokladníkovi variabilný symbol bytu alebo NP a výšku vkladu.

 

 

Otváracie hodiny zákazníckeho centra Bytterm

Stránkové dni :                                                                              Pokladničné hodiny:

Pondelok     7:00 - 11:00          12:00 -  15:30                              7:00 - 11:00          12:00 -  15:30

Streda          7:00 - 11:00          12:00 -  16:30                              7:00 - 11:00          12:00 -  16:30

Piatok          7:00 - 11:00          12:00 -  13:30                              7:00 - 11:00          12:00 -  13:30

 

V utorok a štvrtok, sú klientské centrum a pokladňa zavorené!

 

 

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac