Zákaznícke centrum

Prostredníctvom nového zákazníckeho centra budete môcť vybaviť všetky svoje požiadavky, žiadosti či sťažnosti na jednom mieste. Veríme, že nové zákaznícke centrum bude prinášať jednoduchšiu komunikáciu a zvyšovať úroveň poskytovania služieb výkonu správy bytov a nebytových priestorov.

Snažíme sa rozšíriť kvalitu poskytovaných služieb a odborného poradenstva. Záleží nám na tom, aby sme boli vaším partnerom pre spokojné bývanie.
 

Čo všetko vybavíte na zákazníckom centre?

 • výpočet a zmeny výšky predpisu preddavkov
 • informácie o evidencii platieb a ročnom vyúčtovaní
 • prepis bytov a nebytových priestorov pri zmene vlastníctva
 • informácie o nedoplatkoch
 • informácie o obnove a opravách bytových domov
 • evidencia a zabezpečovanie opráv a údržby BD
 • príprava schôdzí a hlasovaní v bytových domoch
 • zmluvné zabezpečenie dodávky služieb
 • evidencia bytových meradiel SV, TÚV a ÚK
 • poradenstvo k úverom zo ŠFRB
   

Možnosti platby za byty, nebytové priestory a garáže  v osobnom vlastníctve:

Hotovostné:

 • pokladňa Bytterm a.s.
 • platba poštovou poukážkou na Slovenskej pošte
 • pobočka VÚB a.s.

Bezhotovostné:

 • trvalý platobný príkaz
 • inkasný príkaz (povolenie Mandát na SEPA inkaso je potrebné zriadiť na oddelení predpisu nájomného)
 • jednorazový platobný príkaz

 

Pri platbe poštovou poukážkou, na pobočke VÚB a.s. a  pri bezhotovostných spôsoboch je nutné dodržať správne číslo bankového účtu domu a variabilný symbol. Tieto informácie sú súčasťou každého Evidenčného listu pre výpočet úhrady za užívanie bytu, NP alebo garáže.

Z dôvodu ochrany osobných údajov vlastníkov bytov a nebytových priestorov ( NP ) Vás žiadame pri hotovostnej platbe za užívanie bytu alebo NP oznámiť pokladníkovi variabilný symbol bytu alebo NP a výšku vkladu.

 

 

Otváracie hodiny zákazníckeho centra Bytterm

Stránkové dni :                                                                              Pokladničné hodiny:

Pondelok     7:00 - 11:00          12:00 -  15:30                              7:00 - 11:00          12:00 -  15:30

Streda          7:00 - 11:00          12:00 -  16:30                              7:00 - 11:00          12:00 -  16:30

Piatok          7:00 - 11:00          12:00 -  13:30                              7:00 - 11:00          12:00 -  13:30

 

V utorok a štvrtok, sú klientské centrum a pokladňa zavorené!

 

 

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac