Výťahy

 
Do dnešného dňa je zrelizovaných 32 výťahov v 8 bytových domoch v sume 1 382 608,80 €

Zazmluvnených je 39  výťahov v 9 bytových domoch v sume 1 768 034,40 €, ktoré sa budú realizovať v roku 2017.

Zatiaľ sa pripravujú  výberové konania pre 30 výťahov v ďalších 8 bytových domoch.

Mnohé výťahy, najmä v starších bytových domoch, už nadsluhujú. Životnosť výťahov vyrobených pred rokom 1989 bola približne 25 rokov, a to tiež len vtedy, ak boli riadne prevádzané opravy a údržba. Výťahy montované v starších bytových domoch majú desiatky rokov a viac, a teda nemožno povedať, že sú v dobrom technickom stave. Prejavuje sa  vysoká poruchovosť, nakoľko výťahy nemajú dobrý technický stav,  rozvádzače sú po dobe životnosti. 

 

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac