Kontakt

Adresa: Tel. ústredňa / Havarijná služba: Mail:
Bytterm, a.s.
ul. Saleziánska 4,
010 77 Žilina
041 / 7249 100 podatelna@bytterm.sk

IČO       : 31584705
IČ DPH : SK2020448914
DIČ       : 2020448914

Bankové spojenie:  banka   : 0200 - VUB a.s.,  č. účtu  : 3022843432             

UPOZORNENIE: Tento účet nie je určený pre zasielanie platieb za služby  spojené s užívaním bytu ! 

 

Zapísaná v OR OS Žilina, Odd. SA, vložkač.: 156/L
Správa bytového hospodárstva

Mesačný predpis,  platby, počet osôb, zasielanie RV - byty :
Elšíková Alexandra   7249173
Ďuríčková Erika   7249175
Orvanová Katarína   7249174
Evidencia a vymáhanie nedoplatkov:
Zvaríková Tatiana
  7249171
Mesačný predpis,  platby, počet osôb, zasielanie RV - nebyty :    
Koczová Kristína, Mgr.   7249172
Vedúca odd. predpisu a platieb:
Bálintová Alexandra   7249180
Ročné rozúčtovanie nákladov :
Mgr. Kossonová Katarína   7249170
Montáž a pasportizácia pomerových rozdeľovačov nákladov (PRVN):
Zuzik Marián 0903558377 7249133
Stavy meračov a spotreby PRVN:
Papalová Slávka  0911903425  7249132
Vodomery teplej a studenej vody v bytoch:
Požár Marián 0911903103  7249320
Tvorba a čerpanie fondu opráv:
Martikánová Ivana   7249151
Hlásenie poistných udalostí a likvidácia škôd:
Turčáková Iveta 0911750053 7249152
Zabezpečovania zdrojov ŠFRB
Ing. Kopčanská Zuzana    7249122
Ing. Kuzníková Gabriela    7249123
Prevádzka bytových domov – technici :
Ondruš Július, Bc. – rajón Hájik, Závodská cesta, Pri celulózke, Rajecká, Dlabača, J.Milca, Závodie, Lichardova, Suvorovova 0911903109 7249106
Novotka Ľuboslav - rajón ul. Pod hôrkou, Republiky, Rybníky, Holého, Radlinského, Mala praha 0902266392 7249101
Hodasová Daniela – rajón Vlčince 0903541813 7249104
Šulajová Anita -  rajón Hliny VII, VIII, staré mesto, Bratislavská, Sasinkova 0911906521 7249105
Ing. Ťažký Ladislav - rajón Bulvár, Hliny 1,2,3,4,5,6 0911906515 7249103
Remšíková Katarína -  rajón Solinky, Bôrik, staré mesto centrum   7249102
Knapec Miroslav, Bc. - technik dod. údržby, stavebný dozor 0902924140 7249128

Gaňová Anna - rajón staré mesto-centrum, Bytčica

0903556615 7249129
Tepelné hospodárstvo:
Dispečing mesto (VS)   7631667, 7249614
Dispečing Hájik (VPK)   5662000
Dispečing Rondel - (MPK)   5623558
Dodávka tepla a teplej vody:
Sídlisko Hájik, Solinky a Vlčince   7249302
Sídlisko Hliny I - VIII a Mesto – malé plynové kotolne   7249304
Ekonomika:
riaditeľ   7249410
Personálne a mzdové oddelenie   7249416
MTZ   7249673
     
Ostatné:
Revízni technici:   7249406

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac