Kontakt

Adresa: Tel. ústredňa / Havarijná služba: Mail:
Bytterm, a.s.
ul. Saleziánska 4,
010 77 Žilina
041 / 7249 100 podatelna@bytterm.sk

IČO       : 31584705
IČ DPH : SK2020448914
DIČ       : 2020448914

Bankové spojenie:  banka   : 0200 - VUB a.s.,  č. účtu  : 3022843432             

UPOZORNENIE: Tento účet nie je určený pre zasielanie platieb za služby  spojené s užívaním bytu ! 

 

Zapísaná v OR OS Žilina, Odd. SA, vložkač.: 156/L
Správa bytového hospodárstva

Mesačný predpis,  platby, počet osôb, zasielanie RV - byty :
Gaššová Magda   7249174
Ďuríčková Erika   7249175
Ing. Elšíková Alexandra   7249173
Evidencia a vymáhanie nedoplatkov:
Zvaríková Tatiana
  7249171
Mesačný predpis,  platby, počet osôb, zasielanie RV - nebyty :    
Ing. Paurová Ivana   7249172
Vedúca odd. predpisu a platieb:
Bálintová Alexandra   7249180
Ročné rozúčtovanie nákladov :
Varadová Viola   7249170
Montáž a pasportizácia pomerových rozdeľovačov nákladov (PRVN):
Zuzík Marián 0903558377 7249133
Stavy meračov a spotreby PRVN:
Seifertová Mária 0911903425 7249132
Vodomery teplej a studenej vody v bytoch:
Požár Marián 0911903103  7249131
Tvorba a čerpanie fondu opráv:
Martikánová Ivana   7249151
Hlásenie poistných udalostí a likvidácia škôd:
Turčáková Iveta 0911750053 7249152
Zabezpečovania zdrojov ŠFRB
Ing. Kopčanská Zuzana    7249122
Ing. Kuzníková Gabriela    7249123
Prevádzka bytových domov – technici :
Mgr. Šmáriková Lenka – rajón Hájik, Závodská cesta, Pri celulózke, Rajecká, Dlabača, J.Milca, Závodie, Lichardova, Suvorovova 0911903109 7249106
Bačík Martin, Ing. - rajón ul. Pod hôrkou, Republiky, Rybníky, Holého, Radlinského, Mala praha 0902266392 7249101
Hodasová Daniela – rajón Vlčince 0903541813 7249104
Királyová Drahomíra -  rajón Hliny VII, VIII, staré mesto, Bratislavská, Sasinkova 0911906521 7249105
Horváthová Mária  - rajón Bulvár, Hliny 1,2,3,4,5,6 0911906515 7249103
Remšíková Katarína -  rajón Solinky, Bôrik, staré mesto centrum   7249102
Bc. Knapec Miroslav - technik dod. údržby, stavebný dozor 0902924140 7249128

Mgr. Melová Andrea - rajón staré mesto-centrum, Bytčica

0903556615 7249129
Tepelné hospodárstvo:
Dispečing mesto (VS)   7631667, 7249614
Dispečing Hájik (VPK)   5662000
Dispečing Rondel - (MPK)   5623558
Dodávka tepla a teplej vody:
Sídlisko Hájik, Solinky a Vlčince   7249302
Sídlisko Hliny I - VIII a Mesto – malé plynové kotolne   7249304
Ekonomika:
riaditeľ   7249410
Personálne a mzdové oddelenie   7249416
MTZ   7249673
     
Ostatné:
Revízni technici:   7249406
 
Doprava   7249407
vedúci odd. dopravy 0903556607  

 

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac