Výťahy (servis, modernizácia)

 
Spoločnosť BYTTERM aktuálne spravuje viac ako 300 výťahov. Našim partnerom ponúkame komplexnú starostlivosť, ktorá im zabezpečí bezstarostné a plynulé užívanie výťahov.

Servis výťahov od spoločnosti Bytterm

  • pravidelná údržba výťahov
  • servis
  • generálne opravy
  • revízie výťahov


V prípade záujmu o bližšie informácie prosím neváhajte kontaktovať našich pracovníkov:

 

Modernizácia výťahov
Vybudovanie novej stanice na prízemí, oprava poslednej výťahovej stanice a nová moderná výťahová kabína na ul. Martinská
 

 

Vymeňte výťah, zvýšite bezpečnosť a komfort Vášho bývania

Spoločnosť Bytterm a.s. Žilina ako správca Vášho bytového domu si spolu s výmenou spoločných rozvodov určil výmenu výťahov ako investičnú prioritu. Už v roku 2014 sme zaradili tému výmeny výťahov do programov domových schôdzí a začali sme postupne informovať našich vlastníkov o postupe pri spustení tohto druhu investície.

Koncom roka 2014 sme mali pripravené projekty pre tri bytové domy: Tulská 1684, Martinská 1620 a Tatranská 3111 (spolu 10 výťahov). Všetky 3 bytové domy sa rozhodli pre financovanie výmeny výťahov s pomocou Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a vymenili a prevzali do užívania výťahy v roku 2015. Keďže sa jedná o bytové domy na sídlisku Vlčince, ponúkli sme vlastníkom možnosť pridania ďalšej nástupnej stanice v prízemí každého vchodu, čím sa rapídne zlepšil komfort a efektivita pri užívaní výťahov. 

Postup pri realizácii investície - cesta k novému výťahu.

Na začiatku každej väčšej investície vo Vašom bytovom dome je domová schôdza. Na domovej schôdzi si bytový dom schvaľuje plán opráv na nadchádzajúci rok. Práve domová schôdza je prvý krok k novému výťahu. Správca posiela na domové schôdze fundovaných odborníkov, ktorí Vám ochotne zodpovedajú všetky otázky. 

ŠFRB podporuje komplexnú obnovu bytových budov.

Štátny fond rozvoja bývania na rok 2016 pripravil nové úrokové sadzby pre účely výmeny spoločných rozvodov a výmenu výťahov. Správnou kombináciou účelov môžu Vaše úroky klesnúť na 0%. Pracovníci oddelenia ŠFRB spoločnosti Bytterm a.s. Vám veľmi ochotne vysvetlia a poradia aké sú možnosti na komplexnú obnovu Vášho bytového domu.

Vaši susedia možno výťah čoskoro vymenia, vyžiadajte si referenciu.

Tento rok Bytterm a.s. pripravuje výmenu cca 20 ks výťahov na sídliskách Vlčince: Kubínska 1103, Ústecká 1674, Solinky: Smreková 3090, Borová 3205, Hliny: Saleziánska 2618, Hlinská 2615, Fándlyho 2199.

Nový výťah zvýši komfort a bezpečnosť.

Mnoho výťahov v našej správe už vykazuje známky zvýšeného opotrebenia. Časté poruchy, nepravidelný chod, hlučnosť, nespoľahlivosť spolu prinášajú zvýšené náklady na údržbu a servis. Výmenou výťahov sa zbavíte všetkých starých častí výťahu. Súčasťou dodávky popri samotnej technológii výťahu je aj opláštenie výťahovej šachty, úprava zábradlia a schodiska a stavebné úpravy strojovne a priehlbne výťahu.

Nové, moderné výťahové stroje zvýšia rýchlosť Vašej prepravy až o 30% pri nižšom odbere elektrickej energie a zásadne zníženej hlučnosti. Vnútorný rozmer kabíny výťahu sa môže podľa požiadaviek vlastníkov zväčšiť z terajšieho rozmeru 750 x 1100 mm na rozmer 800 x 1500 mm, čo zásadne zlepší komfort prepravy. Výška kabíny 2100 mm ostáva nezmenená. Šírka dverí pri ich plnom otvorení umožňuje prepravovať aj invalidný vozík, čo doposiaľ nebolo možné.

Vybudovaním novej stanice výťahu na prízemí zlepšíme nastupovanie starším obyvateľom, zdravotnepostihnutým a mamičkám s kočíkmi pre deti. Opláštením výťahovej šachty sa zvýši čistota vchodu a zníži akustický hluk výťahu.

Kontaktujte správcu a dozviete sa viac.

Počas celého roka 2016 postupne budú prebiehať výberové konania na zhotoviteľov výmeny výťahov v bytových domoch v našej správe. Na rok 2017 máme v tomto momente pripravených přibližne 10 investícii v rôznych častiach Žiliny, čo predstavuje cca 30 nových výťahov. Pre viac informácii kontaktuje nášho pracovníka Branislava Galušku, tel.: 0911 522 372, email: galuska@bytterm.sk.

Často kladené otázky.

Ako dlho trvá príprava investície?

Investícia výmeny výťahov sa po výbere dodávateľa a následnom schválení domovou schôdzou podáva na ŠFRB, po 110 dňoch a oznámení výsledku schvaľovania žiadosti je možné otvoriť stavbu.

Aká je cena nového výťahu?

Cena nového výťahu sa pohybuje v rozmedzí 40 – 45 tis. Eur. (Pozn.: cena pre 8 poschodí)

Ako dlho bude vchod bez výťahu?

Výťah býva pri výmene odstavený 4 až 5 týždňov.

Ako sa zabezpečuje servis nových výťahov?

Po dohode s bytovým domov môže v servise Vášho výťahu pokračovať Bytterm a.s.

Aké sú záručné podmienky pri nových výťahoch?

Správcom určená minimálna záručná doba je 60 mesiacov.
 

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac