O nás


Neustále zdokonaľujeme naše poskytované služby a snažíme sa byť k našim zákazníkom bližšie.

Akékoľvek aktivity, ktoré naša spoločnosť realizuje, sú vytvárané za účelom dosiahnutia spokojnosti našich zákazníkov.


Ing. Richard Zelina, generálny riaditeľ

Základné informácie o spoločnosti BYTTERM, a.s.


Spoločnosť Bytterm a.s. bola založená v roku 1993 ako súkromná zamestnanecká akciová spoločnosť, ktorá nadviazala na skúsenosti bývalého Podniku Bytového hospodárstva Žilina. Je teda priamym pokračovateľom správy obytných domov, bytov a nebytových priestorov v meste Žilina a priľahlom okolí. Na rozdiel od iných správcov Bytterm a.s. je zároveň aj vlastníkom a prevádzkovateľom sústavy výmenníkových staníc, plynových kotolní a sekundárnych rozvodov tepla, rozmiestnených na celom území mesta.

Naša spoločnosť priamo vyrába a dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu (TÚV) do približne 21 700 domácností. Spravujeme 11 000 bytov a 400 nebytových priestorov

Ako jedna z mála správcovských spoločností dokážeme poskytovať našimi vlastnými personálnymi kapacitami aj komerčné služby a remeselné práce:


Výška základného imania akciovej spoločnosti činí 225 096 €. Spoločnosť riadi generálny riaditeľ, volený predstavenstvom a. s.. Predstavenstvo spoločnosti má 5 členov, dozorná rada je 4-členná. Na všetkých členov predstavenstva a dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie.

Spoločnosť Bytterm a.s. je profesijným členom Združenia bytového hospodárstva Slovenska (ZBHS) a tiež profesijným členom Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT).

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac