O nás


Neustále zdokonaľujeme naše poskytované služby a snažíme sa byť k našim zákazníkom bližšie.

Akékoľvek aktivity, ktoré naša spoločnosť realizuje, sú vytvárané za účelom dosiahnutia spokojnosti našich zákazníkov.


Ing. Richard Zelina, generálny riaditeľ

Základné informácie o spoločnosti BYTTERM, a.s.


Spoločnosť Bytterm a.s. bola založená v roku 1993 ako súkromná zamestnanecká akciová spoločnosť, ktorá nadviazala na skúsenosti bývalého Podniku Bytového hospodárstva Žilina. Je teda priamym pokračovateľom správy obytných domov, bytov a nebytových priestorov v meste Žilina a priľahlom okolí. Na rozdiel od iných správcov Bytterm a.s. je zároveň aj vlastníkom a prevádzkovateľom sústavy výmenníkových staníc, plynových kotolní a sekundárnych rozvodov tepla, rozmiestnených na celom území mesta.

Naša spoločnosť priamo vyrába a dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu (TÚV) do približne 23 000 domácností. Spravujeme 12 000 bytov a nebytov

Ako jedna z mála správcovských spoločností dokážeme poskytovať našimi vlastnými personálnymi kapacitami aj komerčné služby a remeselné práce:


Výška základného imania akciovej spoločnosti činí 225 096 €. Spoločnosť riadi generálny riaditeľ, volený predstavenstvom a. s.. Predstavenstvo spoločnosti má 5 členov, dozorná rada je 3-členná. Na všetkých členov predstavenstva a dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie.

Spoločnosť Bytterm a.s. je profesijným členom Združenia bytového hospodárstva Slovenska (ZBHS) a tiež profesijným členom Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT).

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac