Zateplenie


Výhody zateplenia

Zatepľovanie je vymoženosť, ktorej zmysel je definovaný ako výrazná úspora na kúrení so zachovaním tepelného efektu; je preto atraktívne prakticky pre kohokoľvek.
Jednou z nich je predĺženie životnosti zateplenej budovy. Stačí si uvedomiť, že v zimnom období obvodové murivo zamŕza prakticky do polovice svojej hrúbky. Pretože každý materiál obsahuje určité množstvo vlhkosti a táto vlhkosť po zmrznutí nadobúda na objeme, dochádza k pozvoľnému erozívnemu procesu. Po zateplení je murivo chránené nielen pred pôsobením exteriérových vplyvov, ako napríklad dážď a vietor, ale nedochádza ani k premŕzaniu muriva. Tým je zabezpečené predĺženie životnosti zatepleného muriva.

Zateplenie obvodových stien so sebou prináša efekt v podobe zníženia tepelných strát bytového domu, predĺženie životnosti zateplenej budovy ako aj zlepšenie tepelnej pohody v zateplenom dome. Pred zateplením sa vnútorná povrchová teplota stien pohybuje okolo 13°C, podľa tepelno – izolačných vlastností súčasného muriva. Po zateplení, kedy obvodový plášť spĺňa normou požadované hodnoty, sa vnútorná povrchová teplota stien pohybuje okolo 18°C. Za tohto stavu zaniká nepríjemný pocit chladu vystupujúci z obvodových stien a v celej miestnosti je pocit tepelnej pohody. Navyše ak je vnútorná povrchová teplota na vnútornom povrchu múru nízka, môže dôjsť ku kondenzácií vodných pár a následne k výskytu plesní. Zateplením dochádza i k odstráneniu rady konštrukčných nedostatkov ako sú tepelné mosty, ktoré vznikli z dôvodu nekvalifikovanej hrúbky muriva. V neposlednej rade sa zateplením zvyšuje aj estetika stavby.

Okrem zateplenia obvodového plášťa budovy, stropu suterénu a strechy je z prostriedkov ŠFRB možná aj výmena otvorových výplní (schodiskových okien, vstupov). Súčasťou projektového riešenia tepelnej ochrany sú nevyhnutne súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z opravy vystupujúcich častí stavby, ako sú loggia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a podobne, opravy alebo výmeny otvorových výplní, stavebnej úpravy vstupov a schodiskových priestorov stavby. Po ukončení prác je nutné hydraulické vyváženie vykurovacieho systému bytového domu s dodržaním predpisov týkajúcich sa merania regulácie zásobovania teplom.
Súčasťou investície s podporou ŠFRB môže byť teda aj hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a význam takejto investície sa prejaví najmä na úsporách jednotlivých bytových domov vo vyúčtovaní nákladov za kúrenie a tepelnej pohode užívateľov bytov.

 

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac