Zateplenie


Výhody zateplenia

Zatepľovanie je vymoženosť, ktorej zmysel je definovaný ako výrazná úspora na kúrení so zachovaním tepelného efektu; je preto atraktívne prakticky pre kohokoľvek.
Jednou z nich je predĺženie životnosti zateplenej budovy. Stačí si uvedomiť, že v zimnom období obvodové murivo zamŕza prakticky do polovice svojej hrúbky. Pretože každý materiál obsahuje určité množstvo vlhkosti a táto vlhkosť po zmrznutí nadobúda na objeme, dochádza k pozvoľnému erozívnemu procesu. Po zateplení je murivo chránené nielen pred pôsobením exteriérových vplyvov, ako napríklad dážď a vietor, ale nedochádza ani k premŕzaniu muriva. Tým je zabezpečené predĺženie životnosti zatepleného muriva.

Zateplenie obvodových stien so sebou prináša efekt v podobe zníženia tepelných strát bytového domu, predĺženie životnosti zateplenej budovy ako aj zlepšenie tepelnej pohody v zateplenom dome. Pred zateplením sa vnútorná povrchová teplota stien pohybuje okolo 13°C, podľa tepelno – izolačných vlastností súčasného muriva. Po zateplení, kedy obvodový plášť spĺňa normou požadované hodnoty, sa vnútorná povrchová teplota stien pohybuje okolo 18°C. Za tohto stavu zaniká nepríjemný pocit chladu vystupujúci z obvodových stien a v celej miestnosti je pocit tepelnej pohody. Navyše ak je vnútorná povrchová teplota na vnútornom povrchu múru nízka, môže dôjsť ku kondenzácií vodných pár a následne k výskytu plesní. Zateplením dochádza i k odstráneniu rady konštrukčných nedostatkov ako sú tepelné mosty, ktoré vznikli z dôvodu nekvalifikovanej hrúbky muriva. V neposlednej rade sa zateplením zvyšuje aj estetika stavby.

Okrem zateplenia obvodového plášťa budovy, stropu suterénu a strechy je z prostriedkov ŠFRB možná aj výmena otvorových výplní (schodiskových okien, vstupov). Súčasťou projektového riešenia tepelnej ochrany sú nevyhnutne súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z opravy vystupujúcich častí stavby, ako sú loggia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a podobne, opravy alebo výmeny otvorových výplní, stavebnej úpravy vstupov a schodiskových priestorov stavby. Po ukončení prác je nutné hydraulické vyváženie vykurovacieho systému bytového domu s dodržaním predpisov týkajúcich sa merania regulácie zásobovania teplom.
Súčasťou investície s podporou ŠFRB môže byť teda aj hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a význam takejto investície sa prejaví najmä na úsporách jednotlivých bytových domov vo vyúčtovaní nákladov za kúrenie a tepelnej pohode užívateľov bytov.

 

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac