Prerušenie dodávky el. energie.

25.04.2023

OZNAM

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, Dňa 22.05.2023 v čase od 07,00 – 16,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Z tohto dovodu môže dôjsť k obmedzeniam v dodávke tepla a teplej vody.

Komenského 2229/41 A.

Bernoláka 2199/38,40,42,44 J.

Fandlyho 2199/22 A.

Bernoláka 2201/14,22 A.

Bernoláka 2202/12 A.

Bernoláka 2203/4,6,8,10

Veľká Okružná 2203/70

Veľká Okružná 2214/68 J.

Fandlyho 2196/32,34 J.

Fándlyho 2195/36,38,40,42,43,44 J.

Fandlyho 2197/28,30 J.

Fandlyho 2193/21,23,25

J. Fandlyho 2198/24,26Klotton Marián

Vedúci energetik


« Naspäť

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac