Odstávka el. energie

12.06.2024

OZNAM,

 

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

oznamujeme,

 

Dňa 08.07.2024 v čase od 07,30 – 15,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s

 

J. Hronca 3401/41 G2

J. Hronca 3415/ F8

J. Hronca 3415/2,4

J. Hronca 3421/ F7

J. Hronca 3421/6,8

Kempelenova 3416/21,23

Kempelenova 19 F1-F4

Kempelenova 3403/47

Kempelenova 3414/ G5

Kempelenova 3411/5,7

Kempelenova  F5-F6

Kempelenova 3416/ G6

Korzo 3468/16 E6

Korzo 3454/23,25,27

Korzo 3398/10 E7

Korzo 3399/17 H5

Segnerova 3396/1,3

Segnerova 3397/5,7

Segnerova 3400/2 G7

 

  

Klotton Marián

Vedúci energetik

« Naspäť

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac