Odstávka el. energie

09.07.2024

OZNAM

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 oznamujeme,

 

Dňa 17.07.2024 v čase od 07,30 – 16,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s

 

Dobšinského 1598/12,13,14,15,16

Vansovej  1600/1,2,3,4,5

VS – 5 Vlčince

  

Dňa 22.07.2024 v čase od 06,30 – 12,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s

 

Pri Celulózke 1587/36

Pri Celulózke 1586/38

Pri Celulózke 1583/44

 

VS Pri Celulózke 38

 

 Dňa 07.08.2024 v čase od 07,30 – 15,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s

 

Pri Celulózke 1587/36

Pri Celulózke 1586/38

Pri Celulózke 1583/44

 

VS Pri Celulózke 38

 

Klotton Marián 

Vedúci energetik

« Naspäť

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Výroba a rozvod tepla

Zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac