Hlásenie porúch

Hlásenie havárií v bytovom dome alebo bytoch

Havarijná služba Bytterm a.s. Žilina : 041/ 72 322 50 , alebo  041/ 72 491 00

 • Službukonajúci pracovník prijme telefonicky, alebo ústne ohlásenie o havarijnej udalosti a zaeviduje ju do prevádzkovej knihy
 • Oboznámi ohlasujúceho s podmienkami poskytovania havarijnej služby
 • Poznačí telefónne číslo, čas, meno osoby, ktorá havarijnú udalosť nahlásila.
 • Zabezpečí spojenie s havarijnou službou podľa profesii, ktorých sa udalosť týka.
 • Pracovník havarijnej služby sa telefonicky spojí s ohlasovateľom havárie, posúdi nutnosť zásahu a prevedie odborný zásah.

Poznámka: Podľa zmluvy o výkone správy v prípade prevádzkovej havárie na spoločných častiach a zariadeniach domu bude neodkladný zásah zabezpečený správcom za úhradu z fondu prevádzky, údržby a opráv a to v rozsahu maximálne do výšky naakumulovaných prostriedkov. V prípade prevádzkovej havárie v byte vlastníka, správca vykoná zásah na odstránenie chyby prostredníctvom havarijnej služby správcu na náklady vlastníka.

Účtovaná cena za zásah vykonaný havarijnou službou:

 • pracovné dni: 24,64 € / hod. + výjazd 7,97 €.
  Na práce vykonané podľa cenníka, bude účtovaná prirážka 50%.
   
 • sviatok, sobota, nedela: 26,95 € / hod. + výjazd 7,97 €.
  Na práce vykonané podľa cenníka, bude účtovaná prirážka 100%.


Ako postupovať pri rôznych poruchách

Ak mi tečie radiátor?

Snažím sa zabrániť škodám z tečúceho radiátora:   

 • zastavím termoventil a regulačné šrobenie (ventil na spodnej rúre, použijem kľúč imbusový 6)
 • ak nemôžem regulačné šrobenie zastaviť, tak odstavím stúpačkové ventily v pivnici
 • ak sa mi nepodaril postup podľa predchádzajúceho bodu, zatelefonujem na Bytterm a.s., ktorý zabezpečuje 24 h havarijnú službu, na t.č. 041 / 7633396

V pripade vzniknutej škody zatopením z radiatora, je možné túto škodu likvidovať ako poistnu udalostť cez Bytterm a.s.,  Žilina.  
Kontakt na pracovníka : p. Turčáková Iveta, tel. č.: 0911 750 053
 

Ak chcem vymeniť radiátor? 

 • ak výmenu radiátora hradím ja, zatelefonujem na Bytterm a.s. na t.č. 0903/543143 p. Šustek. Ten mi vysvetlí ďalší postup.
 • ak výmena radiátora bude hradná z fondu opráv, požiadam domového dôverníka

 

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac