Prerušenie dodávky el. energie v uvedených lokalitách.

13.01.2022 11.01.2022 v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, Dňa 24.1.2022 v čase od 7,30 – 15,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Jánošíková 8494 Dňa 25.1.2022 v čase od 7,30 – 15,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Hollého 410/58,60,62 Hollého 382/63,65 Hollého 383/67,69 Bratislavská 415/15 Bratislavská 416/17 Dňa 26.1.2022 v čase od 7,30 – 15,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Závodska cesta 2962 Dňa 27.1.2022 v čase od 7,30 – 15,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Jesenského 1124/17 PK Jesenského Dňa 27.1.2022 v čase od 7,30 – 15,30 hod bude prerušená dodávka TÚV + ÚK z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Bytterm : Jesenského 1124/17 OSBD: Jesenského 1125/19 Byt servis: Jesenského 1123/15 Dňa 28.1.2022 v čase od 7,30 – 15,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Moyzesova 930/68 Moyzesova 926/55 Moyzesova 936/52 Moyzesova 925/53 M.R.Štefanika 885/44 Dňa 31.1.2022 v čase od 7,30 – 16,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Hlinská 2580/9,11 Hlinská 2581/13,15 Hlinská 2582/17,19 A.Rudnaya 2558/16 Nešporova 2572/23 Nešporova 2568/15 Nešporova 2571/21 Nešporova 2569/17 Nešporova 2570/19 PK – VŠDS Dňa 31.1.2022 v čase od 7,30 – 16,30 hod bude prerušená dodávka TÚV + ÚK z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Bytterm : Hlinská 2580/9,11 Hlinská 2581/13,15 Hlinská 2582/17,19 MPM: Hlinská 2576 Klotton Marián Vedúci energetik « Naspäť

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac