Prerušenie dodávky el. energie.

23.02.2022

  

                                                                                                                           21.02.2022

 

 

 

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

oznamujeme,

 

Dňa 07.03.2022 v čase od 7,30 – 16,30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Severná 2810/33,35,37

Jarná      2604/8,10

VS 41 Hliny

 

 

Dňa 07.03.2022 v čase od 7,30 – 16,30 hod bude prerušená dodávka TÚV  + ÚK  z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Bytterm : Gabajová 2618/1,3         2615/7,10          2614/9,12           1613/16,18            2612/10,14             2590/15,18

 

OSBD:      Gabajová 2617/3,6         2616/5,8            2589/17,20          2593/20,22            2594/24,26             2595/28,30

 

MPM :     Gabajová 2611/6,8

 

NP :    Súkromná Obchodná akadémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klotton Marián

Vedúci energetik

 

 

 

« Naspäť

Zákaznícke centrum

Otvorili sme pre Vás nové zákaznícke centrum, kde vybavíte všetko na jednom mieste.

zisti viac

Stredisko mechanizácie

Prenájom stavebnej mechanizácie Bytterm vrátane profesionálnej obsluhy.

zisti viac

Komerčné služby

Voda, kúrenie, plyn - výmena rozvodov - rekonštrukcie kotolní - elektroinštalačné služby a iné...

zisti viac